Продукция и услуги

Предоставляемые продукты и услуги института

Радиационная стерилизация

подробнее

Индивидуальный дозиметрический контроль

подробнее

Комплекс ядерно-физических методов анализа

подробнее

Испытание конструкционных материалов

подробнее

Подготовка специалистов по неразрушающему контролю

подробнее

Подготовка специалистов в области радиационной безопасности и 

радиационного контроля

подробнее

Подготовка специалистов в области ядерной безопасности, учета и контроля ядерных материалов

Ядролық қауіпсіздік жөніндегі оқу орталығы (бұдан әрі – ЯҚОО) «Ядролық физика институты» ШЖҚ РМК (бұдан әрі – ЯФИ РМК) базасында Қазақстан Республикасы Үкіметінің бастамасы бойынша АҚШ Энергетика министрлігі Ядролық қауіпсіздік жөніндегі ұлттық әкімшілігінің қолдауымен құрылды. ЯҚОО АЭХА-нің (МАГАТЭ) ядролық физикалық қауіпсіздік саласындағы оқыту және қызметке жәрдемдесу орталықтарының халықаралық желісіне енеді.

ЯҚОО-ғы ЯФИ РМК құрылымдық бөлімшесі болып табылады және өз қызметін ЯФИ РМК Жарғысы мен ядролық және радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге жауапты персоналды арнайы даярлауға арналған Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Атомдық және энергетикалық қадағалау мен бақылау комитетінің 2015 жылғы 05 ақпандағы № 15002179 мемлекеттік лицензиясы негізінде жүзеге асырады.

подробнее