loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Астана филиалы

ЯФИ РМК Астана филиалы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі Ядролық физика институтының Астана филиалы Қазақстанның атом саласы үшін мамандарды даярлауды ғылыми-техникалық сүйемелдеудің және жаратылыстану ғылымдарының өңірлік орталығы ретінде Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің жанынан пәнаралық ғылыми-зерттеу кешенін қалыптастыру мақсатында құрылды.

Әлемдік тәжірибені талдау білім мен ғылымды біріктіру мәселелерін шешу кезіндегі елеулі нәтижелер, озық технологияларды нақты экономикаға ілгерілету ірі қондырғылардың базасында ірі оқу және ғылыми-зерттеу кешендерін құру жолымен іске асырылады, ол білім беру, ғылым және бизнес арасындағы біріктіруші бастаманың рөлін атқара алады.

Кешеннің негізі 2006 жылы пайдалануға берілген ДЦ-60 ауыр иондар үдеткіші болып табылады. ДЦ-60 үдеткіш кешенінің орталық залы бойынша виртуалды турды жүзеге асыру үшін мұнда өтіңіз.

ДЦ-60 үдеткішінің орталық залы

Құрылған кешен әлемдік деңгей талаптарына сай ядролық ғылым мен техника саласында іргелі және қолданбалы физикалық зерттеулерді, сондай-ақ технологиялық жұмыстарды жүргізуге арналған Қазақстанның посткеңестік кеңістіктегі алғашқы жаңа ірі ядро-физикалық объекті болды. ДЦ-60 үдеткішінің техникалық параметрлерін және орналастыру орнын таңдау ғылыми және практикалық қолданыстың өзектілігімен және перспективаларымен негізделеді, және ғылыми, технологиялық, инженерлік жұмыстарды жүргізумен тығыз байланысты оқу үдерісін ұйымдастыру үшін қолайлы жағдайларды қамтамасыз ету қажеттілігімен негізделеді. ДЦ-60 үдеткіші – радиациялық қатерінің деңгейі төмен заманауи экологиялық таза қондырғы.

Нобель сыйлығының физика бойынша лауреаты Ж. Алферовтың ЯФИ филиалына іссапары

Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ мен ЯФИ Астана филиалының өзара іс-қимылы – ынтымақтастықтың тамаша мысалы, оның шеңберінде оқу университеті мен ғылыми-зерттеу институтының оқытушылық және ғылыми тәжірибесі, техникалық базасы ортақ мақсатқа жету үшін біріктірілген. ЕҰУ студенттері, магистранттары, докторанттары мен оқытушылары Институт өткізетін ғылыми зерттеулерге, әртүрлі ғылыми-техникалық семинарлар мен конференциялардың жұмысына қатысады. Бірлескен жұмыстың арқасында ядрошы-ғалымдардың орнына жас ізбасарлар тәрбиеленуде және жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрлар даярлануда. Үдеткіш кешеннің базасында кадрларды даярлаудың жоғары сапасын қамтамасыз ету үшін 2008 жылдың шілде айында Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, ЯФИ және Біріккен ядролық зерттеулер институтының (БЯЗИ, Дубна қ.) қатысуымен «Ядролық физика, жаңа материалдар мен технологиялар» халықаралық кафедрасы құрылды.

«Ядролық физика, жаңа материалдар мен технологиялар» халықаралық кафедрасының ашылуы

Осы кафедрада мамандарды даярлау Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ бакалавриат пен магистратура студенттерінің, PhD докторанттарының ДЦ-60 үдеткішінде жүргізілетін эксперименттерді жоспарлау және даярлау сәтінен бастап, дайын ғылыми және технологиялық өнімді шығаруға дейінгі ғылыми-технологиялық зерттеулерге тікелей қатысуы арқылы жүзеге асырылады. Студенттерді, бакалаврлар мен магистранттарды оқыту, сондай-ақ PhD докторанттарын даярлау ғылыми ұйымдардың тақырыптарымен және бағыттарымен тығыз байланыста келісілген және бекітілген оқу бағдарламасы бойынша ЯФИ мен БЯЗИ жетекші мамандарының қатысуымен жүргізіледі.

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

Каракозов Батыржан Кумекбаевич 

Дата и место рождения: 24.09.1962г., г. Кызылорда

Образование:

 • 1985 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности инженер-электрик;
 • 1999 г. – окончил Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист;
 • 2018 г. – защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук по специальности «Материаловедение»

Научная степень и научное звание: кандидат технических наук (PhD)

Диссертация на тему: “Структура и свойства гетерофазных материалов интерметаллидного класса на основе Ti-Al-Nb, полученных SPS спеканием”.

Профессиональная деятельность:

 • 1985 – 1986 гг. Старший энергетик Треста «Кзылордаколхозстрой», г. Кзылорда;
 • 1986 – 1987 гг. Старший энергетик Союза «Кзылордаоблагропромстрой», г. Кызылорда;
 • 1987 – 1991 гг. Старший инженер-энергетик завода «Кзылордарисмаш», г. Кызылорда;
 • 1991 – 1993 гг. Председатель кооператива «Фортуна», г. Кызылорда;
 • 1993 – 1997 гг. Президент АО Региональный торговый дом «Ансат-Кзыл-Орда», г. Кызылорда;
 • 1997 – 1997 гг. Заведующий отделом теплоэнергетического обеспечения города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1997 – 1999 гг. Заведующий отделом промышленности, транспорта и связи города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 1999 гг. Заведующий отдела промышленности и торговли города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 2000 гг. Консультант заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2000 – 2001 гг. Главный специалист заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2001 гг. Директор филиала торгового дома ЗАО«Шымкентпиво» в г. Кызылорде, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2002 гг. Начальник службы взыскания дебиторской и кредиторской задолженностей, АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», г. Кызылорда;
 • 2002 – 2007 гг. Директор филиала ТОО СП «НЭК-Алафрахт», г. Кызылорда;
 • 2007 – 2007 гг. Временно исполняющий обязанности заместителя акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2007 – 2008 гг. Заместитель акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2008 – 2009 гг. Заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2009 – 2011 гг. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2011 – 2012 гг. Начальник управления строительства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Начальник управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Советник акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2013 гг. Директор представительства «Южный регион» АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2013 гг. И.о.заместителя Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2014 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. И.о.Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2015 И.о. заместителя директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2015 гг. Заместитель директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2017 гг. Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2017 – 2020 гг. Директор департамента атомной энергетики и промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2021 – н.в. Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики в г. Алматы.

Научные интересы:

 • Материаловедение (в машиностроении)
 • Ядерная физика
 • Наноматералы и нанофизика

Каракозов Б.К. является автором и соавтором свыше 15 научных работ, в том числе 7 работ, входящих в список Web of Science и Scopus. Работает в тесном сотрудничестве с учеными из известных ядерных центров мира: Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Томский политехнический университете.