loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Aқсай филиалы

Aқсай филиалы

ЯФИ Қарашығанақ мұнай-газконденсатты кен орнындағы қызметі негізінен алты жерасты ядролық қуыстарының болуымен байланысты, олар 1983-1984 жылдары құрылған және газконденсаттың жерасты қоймалары ретінде қолданылуы қажет болатын (ЛИРА объекті). 1998 жылы ЯФИ Ақсай филиалы құрылды, ол «ЛИРА объектілерін кешенді зерттеу және мониторингілеу» жобасы бойынша жұмыстарды орындау үшін өндірістік база болып табылады.

Өткен жылдардың ішінде топырақтың, жер беті және жерасты суының радионуклидтік, макро- және микроэлементтік құрамын мониторингілеумен қатар мониторингтің кешенді жүйесі әзірленіп енгізілді. ҚМГКК іргелес жатқан елді мекендерді радиоэкологиялық зерттеу нәтижесінде, ЛИРА объектілерінің халыққа тигізетін радиациялық әсерінің жоқтығы расталды. 2004 жылы әлемде баламасы жоқ жаңа бағыт – жерасты ядролық қуыстарын жою технологиясына өту белгіленді.

Ерекше мәртебеге ие бола отырып, ЯФИ Ақсай филиалы радиоактивті көздердің импорты мәселелері бойынша көптеген ұйымдармен ынтымақтасып қызмет етеді, сондай-ақ олардың базалық сақталуын және радиоизотоптық аспаптарды орнату орындарында дозиметрлік бақылауды қамтамасыз етеді.
Ғылыми-техникалық әлеуеті және халықаралық ынтымақтастық тәжірибесі ЯФИ Ақсай филиалына радиоэкологиялық және экологиялық жобаларды сапалы орындауға мүмкіндік береді. Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сертификаттау жүйесінің № 00059 Сапа жүйесі сәйкестігінің сертификаты бұған дәлел болып табылады.

 

ЯФИ Ақсай филиалы:

 • Қоршаған орта, құрылыс, металл қалдықтары, өндіріс объектілерінің, көмірсутекті өнімнің және т.б. радиациялық көрсеткіштерін өлшеу
 • Судың (ауыз су, жерасты, жербеті), жер мен топырақтың, қауіп-қатер тобын анықтай отырып өндірістік қалдықтардың, көмірсутекті өнімнің химиялық талдауын жүргізеді.

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

Каракозов Батыржан Кумекбаевич 

Дата и место рождения: 24.09.1962г., г. Кызылорда

Образование:

 • 1985 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности инженер-электрик;
 • 1999 г. – окончил Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист;
 • 2018 г. – защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук по специальности «Материаловедение»

Научная степень и научное звание: кандидат технических наук (PhD)

Диссертация на тему: “Структура и свойства гетерофазных материалов интерметаллидного класса на основе Ti-Al-Nb, полученных SPS спеканием”.

Профессиональная деятельность:

 • 1985 – 1986 гг. Старший энергетик Треста «Кзылордаколхозстрой», г. Кзылорда;
 • 1986 – 1987 гг. Старший энергетик Союза «Кзылордаоблагропромстрой», г. Кызылорда;
 • 1987 – 1991 гг. Старший инженер-энергетик завода «Кзылордарисмаш», г. Кызылорда;
 • 1991 – 1993 гг. Председатель кооператива «Фортуна», г. Кызылорда;
 • 1993 – 1997 гг. Президент АО Региональный торговый дом «Ансат-Кзыл-Орда», г. Кызылорда;
 • 1997 – 1997 гг. Заведующий отделом теплоэнергетического обеспечения города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1997 – 1999 гг. Заведующий отделом промышленности, транспорта и связи города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 1999 гг. Заведующий отдела промышленности и торговли города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 2000 гг. Консультант заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2000 – 2001 гг. Главный специалист заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2001 гг. Директор филиала торгового дома ЗАО«Шымкентпиво» в г. Кызылорде, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2002 гг. Начальник службы взыскания дебиторской и кредиторской задолженностей, АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», г. Кызылорда;
 • 2002 – 2007 гг. Директор филиала ТОО СП «НЭК-Алафрахт», г. Кызылорда;
 • 2007 – 2007 гг. Временно исполняющий обязанности заместителя акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2007 – 2008 гг. Заместитель акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2008 – 2009 гг. Заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2009 – 2011 гг. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2011 – 2012 гг. Начальник управления строительства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Начальник управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Советник акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2013 гг. Директор представительства «Южный регион» АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2013 гг. И.о.заместителя Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2014 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. И.о.Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2015 И.о. заместителя директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2015 гг. Заместитель директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2017 гг. Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2017 – 2020 гг. Директор департамента атомной энергетики и промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2021 – н.в. Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики в г. Алматы.

Научные интересы:

 • Материаловедение (в машиностроении)
 • Ядерная физика
 • Наноматералы и нанофизика

Каракозов Б.К. является автором и соавтором свыше 15 научных работ, в том числе 7 работ, входящих в список Web of Science и Scopus. Работает в тесном сотрудничестве с учеными из известных ядерных центров мира: Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Томский политехнический университете.