loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

2021 жылдың қараша айында ЯФИ РМК Радиациялық технологиялар ғылыми-өндірістік орталығы “JULDYZ KENAN Co.,LTD” ЖШС (www.juldyzkenan.kz) отандық тауар өндірушінің қолдауымен, медициналық мақсаттағы бұйымдарды радиациялық зарарсыздандыру бойынша көрсетілетін қызметтердің сапа менеджменті жүйесінің ISO 13485:2016 халықаралық стандарт талаптарына сәйкестігі бойынша сертификаттау аудитінен сәтті өтті.

Менеджмент жүйелерінің сәйкестігін растау жөніндегі орган ретінде LL-C (Certification) Czech Republic a.s. халықаралық компаниясы сөз сөйледі. LL-C (Certification) (www.ll-c.ru) компаниясы Чех аккредиттеу институтымен аккредиттелген, халықаралық аккредиттеу форумының (IAF) мүшесі. Топтың штаб-пәтері Прагада, Еуропалық Одақтың мүшесі болып табылатын Чех Республикасында орналасқан.

ЯФИ РМК Радиациялық технологиялар ғылыми-өндірістік орталығының сапа менеджменті жүйесі келесі сертификаттау саласы үшін ISO 13485:2016 тексерілді және халықаралық стандарт талаптарына сәйкес деп танылды: «Electron beam sterilization of medical devices, sterilization on the electron beam accelerator» (“медициналық бұйымдарды электронды-сәулелі стерилизациялау, электронды-сәулелі үдеткіште стерилизациялау”). Мұны 2021 жылдың 7 желтоқсанынан 2024 жылдың 6 желтоқсанына дейін әрекет ететін № 760054 куәлігі, жарамдылық коды 5F2566F5-C76 куәландырады.

Медициналық мақсаттағы бұйымдардың сапасын қамтамасыз ету нормативтік талаптарға және тұтынушылардың талаптарын қанағаттандыру сәйкестігін қамтамасыз ету үшін маңызды. Бұл мәселелер ISO 13485 стандартымен қамтылған.

Қазіргі уақытта, Ядролық физика институты жыл сайын 29 қазақстандық және халықаралық компанияларға медициналық мақсаттағы бұйымдарды радиациялық зарарсыздандыру бойынша қызмет көрсетеді. Ядролық физика институты жыл сайын 12 миллионнан астам медициналық мақсаттағы бұйымдарды зарарсыздандырады.

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

Каракозов Батыржан Кумекбаевич 

Дата и место рождения: 24.09.1962г., г. Кызылорда

Образование:

 • 1985 г. – окончил Алма-Атинский энергетический институт по специальности инженер-электрик;
 • 1999 г. – окончил Московский международный университет бизнеса и информационных технологий по специальности экономист;
 • 2018 г. – защитил диссертацию на соискание кандидата технических наук по специальности «Материаловедение»

Научная степень и научное звание: кандидат технических наук (PhD)

Диссертация на тему: “Структура и свойства гетерофазных материалов интерметаллидного класса на основе Ti-Al-Nb, полученных SPS спеканием”.

Профессиональная деятельность:

 • 1985 – 1986 гг. Старший энергетик Треста «Кзылордаколхозстрой», г. Кзылорда;
 • 1986 – 1987 гг. Старший энергетик Союза «Кзылордаоблагропромстрой», г. Кызылорда;
 • 1987 – 1991 гг. Старший инженер-энергетик завода «Кзылордарисмаш», г. Кызылорда;
 • 1991 – 1993 гг. Председатель кооператива «Фортуна», г. Кызылорда;
 • 1993 – 1997 гг. Президент АО Региональный торговый дом «Ансат-Кзыл-Орда», г. Кызылорда;
 • 1997 – 1997 гг. Заведующий отделом теплоэнергетического обеспечения города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1997 – 1999 гг. Заведующий отделом промышленности, транспорта и связи города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 1999 гг. Заведующий отдела промышленности и торговли города, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 1999 – 2000 гг. Консультант заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2000 – 2001 гг. Главный специалист заместителя акима области, Аппарат акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2001 гг. Директор филиала торгового дома ЗАО«Шымкентпиво» в г. Кызылорде, г. Кызылорда;
 • 2001 – 2002 гг. Начальник службы взыскания дебиторской и кредиторской задолженностей, АО «Кызылординская распределительная электросетевая компания», г. Кызылорда;
 • 2002 – 2007 гг. Директор филиала ТОО СП «НЭК-Алафрахт», г. Кызылорда;
 • 2007 – 2007 гг. Временно исполняющий обязанности заместителя акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2007 – 2008 гг. Заместитель акима г. Кызылорды, Аппарат акима г. Кызылорды, г. Кызылорда;
 • 2008 – 2009 гг. Заместитель начальника управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2009 – 2011 гг. Начальник управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2011 – 2012 гг. Начальник управления строительства Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Начальник управления предпринимательства и промышленности Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2012 гг. Советник акима Кызылординской области, г. Кызылорда;
 • 2012 – 2013 гг. Директор представительства «Южный регион» АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2013 гг. И.о.заместителя Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2013 – 2014 гг. Заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. Первый заместитель Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2014 гг. И.о.Председателя Правления АО «Казахстанская жилищно-строительная корпорация, г. Астана;
 • 2014 – 2015 И.о. заместителя директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2015 гг. Заместитель директора департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2015 – 2017 гг. Директор департамента развития атомных и энергетических проектов Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2017 – 2020 гг. Директор департамента атомной энергетики и промышленности, Министерства энергетики Республики Казахстан, г. Астана;
 • 2021 – н.в. Генеральный директор Республиканского государственного предприятия «Институт ядерной физики» Министерства энергетики в г. Алматы.

Научные интересы:

 • Материаловедение (в машиностроении)
 • Ядерная физика
 • Наноматералы и нанофизика

Каракозов Б.К. является автором и соавтором свыше 15 научных работ, в том числе 7 работ, входящих в список Web of Science и Scopus. Работает в тесном сотрудничестве с учеными из известных ядерных центров мира: Объединённый институт ядерных исследований (г. Дубна, Россия), Томский политехнический университете.