loader image

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Бүлдірмейтін бақылау және сынау әдістері ғылыми-техникалық орталығы (ББСӘ ҒТО) 2003 жылы құрылған. Орталықты құрудың басты мақсаты атом энергетикасының нормалары мен қағидаларына бағынатын жабдықтар мен құбыр желілерін бүлдірмейтін бақылау әдістері бойынша жұмыстарды орындау болды. КСРО кезінде ядролық энергетика объектілерінің қызметі, сондай-ақ мамандарды даярлау және аттестаттау орталықтандырылып жүзеге асырылған. Посткеңестік кезеңде бұрынғы Кеңес Одағы республикалары үшін атом саласы қауіпсіздігінің жоғары деңгейін өз бетінше дамыту және оны ұстап тұру міндеті болды. Осыған байланысты, Қазақстанда республика аумағында атом энергетикасы объектілерін бүлдірмейтін бақылау саласында бақылауды, техникалық куәландыруды, сондай-ақ мамандарды аттестаттауды ұйымдастыра алатын бөлімше құру қажеттігі туындады.

Атом энергиясы жөніндегі халықаралық агенттік (АЭХА (МАГАТЭ) мен британдық «Ядролық жабық орталықтар» бағдарламасы (CNCP) ББСӘ ҒТО-ны ұйымдастыруға және оны заманауи жабдықтармен жарақтандыруға көп көмек көрсетті. Олардың қолдауымен радиографикалық, ультрадыбыстық, капиллярлық, магнит-ұнтақты бақылауға арналған жабдықтар, сондай-ақ қиратушы бақылауға арналған жабдықтар жеткізілді. АЭХА (МАГАТЭ) мен CNCP жобалары шеңберінде халықаралық бүлдірмейтін бақылау орталықтарында (Англия, Канада, Ресей) мамандарды жоғары біліктілік деңгейлеріне даярлау жүзеге асырылды.

Бүгінгі таңда ББСӘ ҒТО мынадай бағыттар бойынша коммерциялық жұмыстарды орындайды:

  • Ұлттық және халықаралық стандарттардың талаптарына сәйкес бүлдірмейтін бақылау саласындағы мамандарды даярлау және аттестаттау
  • Негізгі металдың және дәнекерленген қосылыстардың сапасын бақылау, оларды сынау (көзбен шолып, радиографикалық, капиллярлық, ультрадыбыстық бақылау, механикалық сынақтау, металлография, химиялық талдау, коррозиялық сынақтар)
  • Бүлдірмейтін бақылау бойынша әдістемелер әзірлеу
  • ЛИРА объектілері құбырларының жер үсті бөлігінің коррозиялық тозу жағдайын бақылау
  • Жабық иондаушы сәулелену көздерінің сапасын бақылау

Коммерциялық қызметтен бөлек, ББСӘ ҒТО-да «Қазақстан экономикасын инновациялық жаңғырту үшін ядро-физикалық әдістерді және технологияларды дамыту» ғылыми-техникалық бағдарламасы бойынша ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Бағдарлама шеңберінде қауіптілігі жоғары өнеркәсіптік объектілердің конструкциялары мен жабдықтарын бақылаудың жаңа әдістемелерін әзірлеу мақсатында дәнекерленген қосылыстар мен негізгі металдың жағдайына пайдалану жүктемелерінің және пайдалану уақытының ықпалын зерделеу бойынша зерттеулер жүргізіледі. Сондай-ақ, ССР-Қ зерттеу реакторы аппаратының құбыр желілерінің және багының дәнекерленген қосылыстарын, негізгі металын бақылау бойынша жұмыстар мерзімді түрде жүргізіледі.

«Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің Қоры» АҚ қолдауымен іргелі ғылыми зерттеулер жүргізуге арналған грант шеңберінде «Металдардың магнитті-механикалық анизотропиясына негізделген әдіспен ядролық энергетикалық қондырғылар құбыр желілері материалдарының кернеулі-деформацияланған жай-күйінің қауіптілік дәрежесін бағалау технологиясын әзірлеу» тақырыбында жұмыс орындалды. Қазіргі таңда аталған бақылау әдісі ССР-Қ атом реакторы мен ЛИРА объектілері құбырларының жай-күйін жедел бағалау үшін қолданылады.

ББСӘ ҒТО бастығы
Ермаков Евгений Леонидович
физика-математика ғылымдарының кандидаты
VT, PT, RT бойынша біліктіліктің 3-деңгейлі маманы.
Атом саласына еңбегі сіңген қызметкер

тел: + 8 (727)386-68-42
Факс: +8 (727) 386-52-60
E-mail: ermakov@inp.kz

Ядролық физика институты

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігі

Байланыс

eskort eskişehir - mersin eskort - adana eskort